Модуль "Основи спортивного скелелазіння"

Цей модуль буде цікавим для всіх бажаючих НАВЧИТИСЬ:

 • безпечно займатись скелелазінням на скелях чи скеледромі;
 • для тих, хто лише робить перші кроки в скелелазіння;
 • для тих, хто бажає навчитись безпечно та якісно лазити з нижньою страховкою, страхувати самому, організовувати дюльферне кільце (та скидати мотузку) та безпечно сходити зі скелелазного маршруту у разі несприятливих умов;
 • для тих, хто бажає орієнтуватись у сучасному скелелазному обладнанні та розуміти, що Вам буде потрібно зі спорядження в тому чи іншому випадку.

Модуль складається з 6 блоків занять, які проходитимуть на 2-х спортивних базах Гірського Клубу “ІРБІС” (скеледром “ІРБІС” та болдер-зал “On-site”).

По закінченні модуля видається сертифікат.

Модуль стартує 07/04/2019!

Модуль ведуть інструктори Полтавського Гірського Клубу: Сергій Матвієнко та Юрій Ткаченко

Детальніша інформація за телефоном: 0992755579

Або приходьте до Гірського Клубу “Ірбіс” / ФАіС м.Полтава: м.Полтава, вул.Коваля,3 ПУЕТ, спорт комплекс ОЛІМП.

Module "Basics of Sport Climbing"

This module will be interesting for everyone who wants to learn.

  • safely climbing on rocks / rock wall;
  • for those who only make the first steps in climbing;
  • or those who wish to learn safe and qualitative climb with the lower insurance, to insure themselves, to organize a dulfer ring (and to throw the mast) and to safely depart from the climbing route in case of unfavorable conditions;
  • for those who wish to navigate in modern rock-climbing equipment and understand what you will need from the equipment in one way or another;

The module consists of 6 blocks of classes, which will be held at 2 sports centers of the IRBIS Mountain Club (“IRBIS” climbing wall and “On-Site” bouldering).

Upon completion of the module a certificate is issued. The module starts on 07/04/2019!

The module is conducted by instructors of the Poltava Mountain Club: Serhiy Matvienko and Yuriy Tkachenko.

For more information, call: 0992755579

Or come to the Irbis Mountain Club: Poltava, vul.Kovalya, 3 PUET, sports complex OLIMP.

Заповніть анкету щоб зареєструватися на навчання в “Гірській школі” Гірського клубу “Ірбіс”